Odhalenie tepelných mostov pomocou termokamery

Odhalenie tepelných mostov pomocou termokamery

Začína to nevinne – zahmlenými a orosenými oknami a končí to Savom a likvidáciou plesní, ktoré pritom nevyriešia nič. Tepelné mosty a nechcené úniky tepla sa našťastie dajú relatívne ľahko odhaliť pomocou termokamery. Spoločne sa pozrieme, ako na to, kedy sa rozhodnúť, že je čas na výmenu izolácie, a podľa čoho príslušnú termokameru vybrať.

Čo sú tepelné mosty a kde sa môžu vyskytnúť?

Tepelný most (tiež sa môžeme stretnúť s označením tepelná väzba) znamená miesto v stavbe alebo konštrukcii, kde uniká z vnútorného do vonkajšieho prostredia teplo viac a rýchlejšie, ako je to inde. Do istej miery sa dá rozoznať aj hmatom, pretože je studenšia ako okolitá plocha. Objavuje sa väčšinou pri napojení dvoch rôznych stavebných prvkov, typicky rámcov pri oknách či dverách, alebo tiež pri rozdielnej geometrii konštrukcie, napr. pri rohoch a ukončení múrov, prípadne pri stavebných prvkoch, ktoré prechádzajú vrstvou tepelnej izolácie ako je kotvenie, alebo napríklad vedenie káblov.

Negatívne účinky

Základným negatívnym vplyvom tepelného mosta je zníženie energetickej účinnosti stavby, pretože dochádza k tepelným stratám. Rozdielne teploty budovy navyše spôsobujú lokálnu kondenzáciu vodnej pary, takže sa môžu objaviť vlhkostné mapy - v prípade zatečenia vody do poškodeného miesta môže navyše dôjsť k jej zamrznutiu, pri drevených prvkoch potom hrozí rozšírenie hniloby. Ďalším faktorom je tvorba plesní, ku ktorej dochádza vo chvíli, keď relatívna vlhkosť vzduchu lokálne stúpne nad 80%, čím vzniká nevhodné prostredie pre obyvateľov domu. Hygienické požiadavky na tepelné mosty konkrétne riešia ČSN 73 0540-2. Podobne problematické miesta je preto nutné včas odhaliť a zasiahnuť. Či už výmenou obloženia, novým omietnutím alebo napríklad spojovacou vrstvou.

Akú termokameru vybrať?

Na detekciu problémov izolácií a nechcených tepelných mostov sú ideálne termokamery s infrasnímačom – vynikajúce sú v tomto ohľade napríklad modely Bosch GTC 400 C Professional a GTC 600 C Professional alebo GIS 1000 C Professional. Pri robení by sme sa mali obzerať na niekoľko parametrov – teplotný rozsah merania, primerané rozlíšenie a citlivosť.

Parametre termokamier

Teplotný rozsah – škála teplôt, ktorú sú termokamery schopné zachytiť; pohybuje sa od -50 °C do 3000 °C. Na meranie vo vnútri domu vám úplne postačí termokamera s rozsahom do 250 °C.

Rozlíšenie prijímača – čím vyšší, tým lepší obraz a vyššia presnosť merania termokamera poskytuje. Za kvalitné rozlíšenie býva považované aspoň 120 × 160 pixelov.

Teplotná citlivosť detektora – je daná parametrom NETD (čiže šum ekvivalentný rozdielu teplôt), ktorého hodnota sa bežne udáva v °C alebo v Kelvinoch, a vyjadruje aké najmenšie teplotné rozdiel je kamera schopná zaznamenať. Pri bežných prístrojoch býva táto hodnota najčastejšie 100 mK – čím nižší, tým lepší výsledok.

Spomínaná termokamera GTC 400 C Professional má rozlíšenie infračerveného žiarenia 160 × 120 pixelov, ktoré postačuje na zachytenie skutočných detailov, jej tepelná citlivosť dosahuje < 50 mK a rozsah merania sa pohybuje od −10 °C do +400 °C, čo perfektne postačí na odhalenie všetkých tepelných výkyvov pri bežných stavbách.

Navyše ponúka veľký 3,5" farebný displej pre náhľad nameraných výsledkov a GTC Transfer Software, ktorý umožňuje ľahko vytvárať protokoly z jednotlivých meraní. Cez integrovanú Wi-Fi je možné jednoducho preniesť snímky do aplikácie Thermal, kde môžete rovno zvýrazniť dôležité oblasti alebo k nim pridať komentár Ďalšiu výhodu predstavuje jednoduché a intuitívne ovládanie - kameru stačí zapnúť a zvoliť z ponuky daný materiál, ktorý máme v pláne merať.