Marketingové oznámenia

Spoločnosť Robert Bosch Power Tools GmbH (ďalej len „Bosch“) ponúka svojim zákazníkom rozsiahle poradenstvo a starostlivosť ohľadom svojich výrobkov a služieb. Súhlasím s tým, aby spoločnosť Bosch zhromažďovala moje tu uvedené osobné údaje za účelom vytvorenia zákazníckeho profilu av rámci spravodajcu ich použila na zasielanie:

  • personalizovaných informácií o výrobkoch a službách (napr. návrhy na optimalizáciu môjho náradia, príslušenstvo pre elektrické náradie, pomoc pri vyhľadávaní predajcov), a to e-mailom, poštou, prostredníctvom mobilných informačných služieb, SMS alebo push správ,
  • pozvánok na účasť vo výherných súťažiach,
  • informácií o možnosti stať sa pracovníkom testujúcim náradie,
  • prieskumov trhu,
  • a individuálneho poradenstva v záležitostiach servisu.

Odvolanie

Súhlas je možné kedykoľvek do budúcnosti odvolať oznámením adresovaným spoločnosti Bosch (adresa pozri Informácie o ochrane osobných údajov) alebo e-mailom na PT.DSO@BOSCH.COM. Odvolanie súhlasu s odoberaním e-mailového newslettera je tiež možné pomocou odkazu, ktorý je k nemu pripojený.