Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť Robert Bosch Power Tools GmbH v rámci svojho oprávneného záujmu zhromažďuje Vaše osobné údaje do zákazníckeho profilu a používa ich na marketingové účely, a to do doby, než uplatníte námietku proti tomuto spracovaniu.

Spracovanie údajov na marketingový účel spočíva v zasielaní newslettera vo forme e-mailov, SMS či iných správ mobilných sietí alebo push notifikácií, najmä s týmto obsahom:

  • personalizované informácie o produktoch a službách (napr. ponuky nástrojov, príslušenstva a meracích zariadení, nových produktov, návrhy optimalizácie inventára nástrojov, asistencie s lokalizáciou predajcu)
  • pozvánky na účasť v súťažiach
  • informácie o možnosti testovania nástrojov
  • prieskum trhu
  • poskytovanie individuálnych rád v záležitostiach servisu

Podanie námietky (ukončenie marketingu)

Spracovanie údajov na marketingový účel môžete kedykoľvek ukončiť podaním námietky, a to primárne prostredníctvom portálu https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=34e06089-8879-4d25-a67a-0fe012d2e960, prípadne žiadostí adresovanú spoločnosti Robert Bosch Power Tools GmBH. Podaním námietky bude spracovanie údajov na marketingový účel bez ďalšieho ukončené, pričom námietku je možné podať samostatne pre každý typ informácií (e-mail, služby mobilných sietí alebo SMS) alebo súhrnne.

Podanie námietky neovplyvní platnosť predĺženia záruky na Váš produkt na 3 roky.

V rámci newslettera vo forme e-mailu Vám taktiež ponúkame možnosť podať námietku pomocou odkazu obsiahnutého v newsletteri.

V prípade newslettera zasielaného formou správ mobilných sietí alebo SMS môžete námietku podať zaslaním správy „ZMAZAŤ VŠETKY ÚDAJE“ alebo „STOP“ príslušnému odosielateľovi.